Handelsbetingelser

Ved accept af ovenstående tilbud gælder følgende:

Specialkost:

Alle ønsker til specialkost (vegetar, veganer og allergener) oplyses senest 7 dage før arrangementet finder sted.

_________

Annulleringsbetingelser:

Vi gør opmærksom på, at annullering og afbestilling altid skal ske skriftligt. Ved annullering og afbestilling forstås totalannullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Annullering

  • Afbestilling af hele arrangementet uden tilkøb fra eksterne leverandører kan ske omkostningsfrit indtil 30 dage før arrangementets afholdelse.

    Ved tilkøb fra eksterne leverandører til f.eks. underholdning, møbler, service, venues herunder leje m.m. afregnes der 100 % ved aflysning eller flytning. Dette er gældende fra datoen ordren accepteres.
  • Foretages afbestilling af hele arrangementet mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse – beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 10% af den bekræftede pris ekskl. aftalte tilkøb fra eksterne leverandører.

    Ved tilkøb fra eksterne leverandører til f.eks. underholdning, møbler, service, venues herunder leje m.m. afregnes der 100 % ved aflysning eller flytning. Dette er gældende fra datoen ordren accepteres. 
  • Foretages afbestilling af hele arrangementet mindre end 7 dage før arrangementets afholdelse – beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 100% af den bekræftede pris ekskl. aftalte tilkøb fra eksterne leverandører.

    Ved tilkøb fra eksterne leverandører til f.eks. underholdning, møbler, service, venues herunder leje m.m. afregnes der 100 % ved aflysning eller flytning. Dette er gældende fra datoen ordren accepteres.

Ændring af deltagerantal
Deltagerantallet kan frit opjusteres/reduceres omkostningsfrit indtil 14 dage før arrangementets afholdelse.

Reduktion af indtil 10% af det bekræftede antal deltagere kan foretages omkostningsfrit indtil 7 dage før arrangementets afholdelse. Reduktion af flere end 10% ved mindre end 7 dage før arrangementets afholdelse faktureres med 100% af den bekræftede pris.

Opjustering kan ske frit ved mere end 7 dage før afholdelse. Opjustering ved mindre end 7 dage kan max stige med 10 % med mindre at andet er aftalt

Ved arrangementer i weekender eller på helligdage, skal afbestilling foretages inden kl. 10.00 den forudgående hverdag. Herefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere fuld pris.

Bekræftelse
Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Smag&Smil.

Fakturering
Den fremsendte pris er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement.

Force Majeure
Uforudsete hændelser (force majeure) udenfor arrangør eller Smag&Smil kontrol berettiger begge parter til at ophæve aftalen uden erstatningspligt. Her gælder generalstrejke, arbejdsnedlæggelse, lock-out, myndighedsforbud, naturkatastrofer, krig, landesorg og lignende, som forhindrer opfyldelse af kontrakten.

Dårligt vejr (vejrlig) indgår ikke som force majeure.

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, forpligter sig til at give skriftlig meddelelse herom så snart force majeure er indtrådt – dog senest dagen efter med mindre force majeure i sig selv gør det umuligt. 

Meddelelsen skal blandt andet angive:
-Årsagen til force majeure situationen
-Forventet varighed af force majeure situationen

Parterne skal indenfor 72 timer siden påberåbelse af force majeure vurdere om gennemførelse i mindre format er muligt eller finde en ny termin for udførelse af arrangementet.

_________

Vi håber, at tilbuddet stemmer overens med jeres ønsker og ser frem til en positiv dialog omkring jeres arrangement.

I vil blive kontaktet indenfor et par dage for en gennemgang af tilbuddet, men skulle der allerede nu være spørgsmål eller ændringer til det fremsendte, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os.