Handelsbetingelser for levering af frokost

1. Aftalen generelt

Handelsbetingelserne er gældende for den indgåede aftale mellem kunden og Smag&Smil.

Enhver ændring af aftalen skal aftales skriftligt.

Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Smag&Smil. 

2. Transport og personale

Smag&Smil leverer leverancen til aftalte tid. Leveringen omfatter ikke opsætning af buffet, medmindre dette aftales og prissættes.

Ved accept af et eventuelt tilbud på opsætning og oprydning accepteres der samtidig et opsigelsesvarsel på 3 måneder, som dækker over de omkostninger, som der er forbundet med personalets ansættelse.

3. Prisregulering

Smag&Smil forbeholder sig retten til almindelig prisregulering efter løn- og fødevareprisindekset.

Almindelig prisregulering kan tilskrives 1 gang i kvartalet og vil blive varslet med løbende måned plus 14 dage.

Ved udefrakommende prisstigninger, som ikke kan afvises af Smag&Smil – f.eks. grundet lovgivning, energipriser eller stigninger i råvarer-, kan disse pålægges den aftalte kuvertpris med 7 dages varsel.

4. Fødevaresikkerhed

Smag&Smil skal til enhver tid overholde gældende lovgivning i forbindelse med at drive fødevarevirksomhed. Ansvaret er gældende frem til levering hos kunden. Efterfølgende korrekt håndtering og opbevaring hviler alene på kunden.

Smag&Smil kan bidrage med rådgivning til kunden omkring korrekt fødevarehåndtering og gældende fødevarelovgivning.

5. Produktansvar

Smag&Smil har produktansvar jævnfør gældende lovgivning.

Særlige forhold gældende tandskader: Af hensyn til forsikringen er det afgørende, at der ved opståede tandskader i videst muligt omfang kan fremvises: 1. Fremmedobjekt i maden, 2. Eventuelle tandstumper, 3. Henvisning til vidner.

6. Specialkost

På menuen vil det fremgå, hvilke allergifremkaldende fødevarer der er til stede i de forskellige retter, hvilket gør det muligt for jer at navigere rundt om allergener.
Skal der produceres mad uden allergifremkaldende fødevarer, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på kr. 6,- pr. kuvert ex moms.

Dette gør sig også gældende for nuværende produkter, som er frie for allergifremkaldende fødevarer.

7. Deadlines og justeringer

Online bestillinger har deadline kl. 13.00 2 dage før levering.

Ved ønsker efter deadline vil vi forsøge at hjælpe i den udstrækning, som det er muligt for køkkenet at imødekomme de ønsker, I måtte have.

8. Bestilling og bekræftelse

Alle bestillinger, som er tastet før deadline i vores online system, er automatisk bekræftet, og der vil ikke komme yderligere bekræftelse end systemets bekræftelse efter opdatering af bestilling.

Bestillinger modtaget på mail og telefon er ikke accepteret, før der er modtaget en skriftlig bekræftelse.

9. Fakturering

Fakturaer sendes som pdf på mail eller til EAN nr.

Betalingen skal være gennemført senest 8 dage efter modtaget faktura.

Frokostleverance bliver faktureret en gang om måneden.

Mødeleverance bliver faktureret en gang om ugen.

10. Force majeure

Uforudsete hændelser (force majeure) udenfor arrangør eller Smag&Smils kontrol berettiger begge parter til at ophæve aftalen uden erstatningspligt. Her gælder generalstrejke, arbejdsnedlæggelse, lockout, myndighedsforbud, naturkatastrofer, krig, landesorg og lignende, som forhindrer opfyldelse af kontrakten.

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, forpligter sig til at give skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure er indtrådt – dog senest dagen efter hændelsen, medmindre force majeure i sig selv gør det umuligt.

Meddelelsen skal blandt andet angive:
-Årsagen til force majeure-situationen
-Forventet varighed af force majeure-situationen

Parterne skal indenfor 72 timer siden påberåbelse af force majeure vurdere, om gennemførelse i mindre format er muligt, eller om der skal findes en ny termin for udførelse af arrangementet.