Handelsbetingelser - Event

1. Aftalen generelt
Handelsbetingelserne er gældende for den indgået aftale mellem kunden og Smag & Smil
Enhver ændring af aftalen skal aftales skriftligt.

Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Smag & Smil.

2. Transport

Smag&Smil leverer leverancen til aftalte tid. Leveringen omfatter ikke opsætning af buffet medmindre dette aftales og prissættes.

3. Prisregulering

Smag&Smil forbeholder sig retten til alm. prisregulering efter løn/fødevarepris-indekset* Ved udefra kommende prisstigninger, som ikke kan afvises af Smag & Smil f.eks. grundet lovgivning, energipriser eller stigninger i råvarer, kan disse pålægges den aftalte kuvertpris med kortere varsel, dog min. 5 dage.
*= hvert kvartal

4. Fødevaresikkerhed
Smag&Smil skal til enhver tid overholde gældende lovgivning, hvad angår fødevarevirksomheder. Ansvaret er gældende frem til og med levering hos kunden. Efterfølgende korrekt håndtering og opbevaring hviler alene på kunden. Smag&Smil kan bidrage med rådgivning til kunden.

5. Produktansvar
Smag&Smil har produktansvar jævnfør gældende lovgivning.
Særlige forhold gældende tandskader. Af hensyn til forsikringen er det afgørende, at der ved opståede tandskader i videst muligt omfang kan fremvises: fremmedobjekt i maden, evt. tandstumper og henvises til vidner.

6. Specialkost
Alle ønsker til specialkost (vegetar, veganer og allergener) oplyses senest 7 dage før arrangementet finder sted. Kommer der ønsker til specielkost på dagen forbeholder vi os ret til at tage et gebyr på kr. 50,00 pr. kuvert ex moms.

Vi ser allergener som nedenstående
Veganer (intet animalsk)
Vegetar + fisk
Vegetar + mælkeprodukter + æg
Vegetar + mælkeprodukter + æg + fisk
Glutenallergi
Lactoseallergi
Nøddeallergi
Skaldyrsallergi

7. Annulleringsbetingelser
Vi gør opmærksom på, at annullering og afbestilling altid skal ske skriftligt. Ved annullering og afbestilling forstås totalannullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Annullering
Afbestilling af hele arrangementet kan ske omkostningsfrit indtil 90 dage før arrangementets afholdelse.

  • Ved tilkøb fra eksterne leverandører til f.eks. underholdning, AV-udstyr, møbler, service, venues herunder leje m.m. afregnes der 100 % ved aflysning med mindre end 90 dage før afviklingsdatoen

Foretages afbestilling af hele arrangementet mindre end 90 dage før arrangementets afholdelse – beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 25% af den bekræftede pris inkl. aftalte tilkøb.

Foretages afbestilling af hele arrangementet mindre end 60 dage før arrangementets afholdelse – beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 50% af den bekræftede pris inkl. aftalte tilkøb.

Foretages afbestilling af hele arrangementet mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse – beregner Smag&Smil sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 100% af den bekræftede pris inkl. aftalte tilkøb.

8. Ændring af deltagerantal
Reduktion ved max 20% af det bekræftede antal deltagere kan foretages omkostningsfrit indtil 30 dage før arrangementets afholdelse.
Reduktion ved max 10% af det bekræftede antal deltagere indtil 14 dage før arrangements afholdelse afregnes med 75 % af kuvertprisen.
Yderligere reduktion af antal deltagere under 14 dage før arrangements afholdes afregnes med 100% af kuvertprisen.

9. Bekræftelse
Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Smag&Smil.

10. Fakturering
Den fremsendte pris er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement.

  • Ved bekræftet arrangement der har en samlet værdi der overstiger Kr. 250.000 ex moms forud faktureres 40% af det samlede bekræftede beløb. Efter endt arrangementet faktureres det resterende beløb med evt. justeringer.
  • Betalingsbetingelser er netto 8 dage

Force Majeure
Uforudsete hændelser (force majeure) udenfor arrangør eller Smag&Smils kontrol berettiger begge parter til at ophæve aftalen uden erstatningspligt. Her gælder generalstrejke, arbejdsnedlæggelse, lock-out, myndighedsforbud, naturkatastrofer, krig, landesorg og lignende, som forhindrer opfyldelse af kontrakten.
Dårligt vejr (vejrlig) indgår ikke som force majeure.

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, forpligter sig til at give skriftlig meddelelse herom så snart force majeure er indtrådt – dog senest dagen efter med mindre force majeure i sig selv gør det umuligt.

Meddelelsen skal blandt andet angive: -Årsagen til force majeure situationen -Forventet varighed af force majeure situationen
Parterne skal indenfor 72 timer siden påberåbelse af force majeure vurdere om gennemførelse i mindre format er muligt eller finde en ny termin for udførelse af arrangementet.